Brotkörbli oval

Brotkörblis oval der JVA Bostadel

Boden, Rand, Höhe
Farbe